Automobilio panauda įmonės veikloje

Nemokamas įmonės darbuotojo ar trečio asmens asmeninio automobilio naudojimas įmonės veikloje. Įmonė gali savo automobilį pagal panaudos sutartį naudoti įmonės veikloje. Joje  numato, kiek procentų  automobilis bus naudojamas  veikloje, ar bus kompensuojamos draudimo, remonto ir kitos sąnaudos. Tuomet  automobilio eksploatavimo sąnaudos ir sunaudotas kuras bus leidžiami atskaitymai įmonei. Įmonei reikia pateikti buhalterijai įsakymą dėl kuro nurašymo normos ir kuro sąnaudų pripažinimo.

VMI pozicija yra ta, kad visos tokiu automobiliu susijusios kuro sąnaudos – papildomas darbo užmokestis. Prašo pateikti kelionės lapus ar kuro nurašymo aktus, automobilio naudojimo tvarką, apmokėtus kuro čekius. Siekdami surinkti įrodymus, kad automobilis buvo naudojamas ne tik įmonės darbo reikalais.