ES projektai

Buhalteriai.lt UAB įgyvendino ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Teisė“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 54 144,00Eur. iš kurių 25 896,31 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Investicija projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Buhalteriai.lt UAB – viena pirmaujančių teisininkų ir buhalterių komandų Baltijos šalyse, teikianti kokybiškas buhalterines ir teisines paslaugas Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: buhalterinės, verslo ir teisės konsultacijų paslaugos, įmonių steigimas. Kadangi įmonė sėkmingai įsitvirtinus Lietuvos rinkoje ir užimą nemažą šios rinkos dalį, nuspręsta plėstipaslaugų geografiją ir parduoti paslaugas užsienio rinkose. Įgyvendinant projektą UAB,,Buhalteriai.lt“ įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo specializuotose parodose, siekiant aktyviai ieškoti užsienio partnerių, naujų rinkų ir plėsti pardavimus užsienio rinkose.Įmonė, norėdama išnaudoti savo potencialą, patirtį ir padidinti apyvartą, privalo ieškotiužsienio rinkų. Projekto metu vyko įmonės ir jos teikiamų paslaugų pristatymai specializuotose parodose Ukrainoje, Turkijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonėsrinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendroLietuvos eksporto apimčių augimo.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtisužsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimoplanuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Įmonėje dirba ilgametępatirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujaspaslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujaseksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projektopagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys beveik 344 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti įnaujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.
Projekto veiklos baigtos 2023 m. kovo 02 d.