ES projektai

Buhalteriai.lt UAB įgyvendino ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Teisė“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 54 144,00 Eur. iš kurių 25 896,31 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Investicija projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Buhalteriai.lt UAB – viena pirmaujančių teisininkų ir buhalterių komandų Baltijos šalyse, teikianti kokybiškas buhalterines ir teisines paslaugas Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: buhalterinės, verslo ir teisės konsultacijų paslaugos, įmonių steigimas. Kadangi įmonė sėkmingai įsitvirtinus Lietuvos rinkoje ir užimą nemažą šios rinkos dalį, nuspręsta plėsti
paslaugų geografiją ir parduoti paslaugas užsienio rinkose. Įgyvendinant projektą UAB
,,Buhalteriai.lt“ įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo specializuotose parodose, siekiant aktyviai ieškoti užsienio partnerių, naujų rinkų ir plėsti pardavimus užsienio rinkose.
Įmonė, norėdama išnaudoti savo potencialą, patirtį ir padidinti apyvartą, privalo ieškoti
užsienio rinkų. Projekto metu vyko įmonės ir jos teikiamų paslaugų pristatymai specializuotose parodose Ukrainoje, Turkijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės
rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro
Lietuvos eksporto apimčių augimo.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis
užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo
planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Įmonėje dirba ilgametę
patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas
paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas
eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto
pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys beveik
344 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į
naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

Projekto veiklos baigtos 2023 m. kovo 02 d.