buhalteriai.lt, UAB  įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „buhalteriai.lt, UAB paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.086,00 Eur iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

buhalteriai.lt, UAB – viena pirmaujančių teisininkų ir buhalterių komandų Baltijos šalyse, teikianti kokybiškas buhalterines ir teisines paslaugas Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: buhalterinės, verslo ir teisės konsultacijų paslaugos, įmonių steigimas. Kadangi įmonė sėkmingai įsitvirtinus Lietuvos rinkoje ir užimą nemažą šios rinkos dalį, nuspręsta plėsti paslaugų geografiją ir parduoti paslaugas užsienio rinkose. Įgyvendinant  projektą buhalteriai.lt, UAB įmonės darbuotojai aktyviai dalyvaus specializuotose parodose, siekiant aktyviai ieškoti užsienio partnerių, naujų rinkų ir plėsti pardavimus užsienio rinkose.

Įmonė, norėdama išnaudoti savo potencialą, patirtį ir padidinti apyvartą, privalo ieškoti užsienio rinkų. Numatomi įmonės ir jos teikiamų paslaugų pristatymai specializuotose parodose Ukrainoje, Izraelyje, Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys beveik 620 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2021 m. vasario 28 d.