Apskaitos politika

Apskaitos politiką įmonės ir organizacijos naudoja savo finansų ir verslo veiklos rezultatų registravimui, apskaitai ir ataskaitų ruošimui. Jos tikslas yra užtikrinti finansinį skaidrumą, teisingumą ir patikimumą, galimybę suteikti informaciją vadovams, investuotojams, kreditoriams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.